Gencon logo
EN

เรา คือ ผู้นำด้านงานระบบบำบัดอากาศเสียแบบครบวงจร ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมกว่า 30 ปี

เลื่อนลง

บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประสบการณ์ยาวนาน
กว่า 30 ปี

วิศวกรมืออาชีพ
กว่า 40 คน

ลูกค้ามากกว่า
1500 โครงการ