Gencon logo
EN

การทดสอบ Hydrostatic Test (Full Water Test) คืออะไร และต้องดำเนินการทดสอบอย่างไรบ้าง?

การทดสอบ Hydrostatic Test (Full Water Test) หรือที่หลายคนเรียกสั้นๆ ว่า Hydro Test นั้น คือการทดสอบความแข็งแรงสมบูรณ์ของถังไฟเบอร์กลาส หรือถังไบโอสครับเบอร์ เพื่อทดสอบหาจุดรั่วซึม บวม ปริแตก และสภาพความสมบูรณ์ของถัง ตามมาตรฐาน RTP-1

โดยหลังจากที่ทำการผลิตถังไฟเบอร์กลาส หรือถังไบโอสครับเบอร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการทดสอบความแข็งแรงสมบูรณ์ของถัง ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  • ปิดหน้าแปลนและวาล์วต่างๆ รอบถัง ทุกจุดให้สนิท
  • ตรวจสอบภายนอกถัง (Visual Check) เพื่อดูสภาพโดยรวมเบื้องต้น
  • เปิด Manhole ด้านบน เติมน้ำใส่ถังให้เต็ม
  • ทดสอบทิ้งไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยที่สุด 120 นาที หรือนานกว่านั้น เพื่อหาจุดที่อาจมีการรั่วซึม
  • เมื่อครบตามเวลาที่กำหนด ทำการลงข้อมูลการทดสอบลงใน Report แล้วปิดงานการทดสอบ Hydro Test
  • ถ่ายน้ำออกจากถัง และทำความสะอาดถัง พร้อมกับตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรวมของถัง ทั้งภายในและภายนอก (Visual Check) อีกครั้ง หลังจากทำการ Hydro Test เรียบร้อยแล้ว
  • เตรียมดำเนินการขนส่งถัง ส่งมอบให้ลูกค้าในขั้นตอนต่อไป