Gencon logo
EN
  • บริการงานเปลี่ยนถ่ายผงถ่านกัมมันต์ชุดใหม่ สำหรับชุดอุปกรณ์บำบัดอากาศเสียด้วยถ่านกัมมันต์
  • บริการงานนำผงถ่านกัมมันต์ชุดเดิมของลูกค้าไปทำการฟื้นฟูประสิทธิภาพการดูดซับ (Regen) เพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้ง

GENCON Service Team มีการตรวจสอบระบบการทำงาน ซ่อมแซมและแก้ไข รวมทั้งตรวจวัดอัตราแรงลมของระบบ ก่อนและหลังการทำความสะอาด ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เพื่อให้การทำงานโดยภาพรวมของระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ และทำให้การดูดซับกลิ่นหรือก๊าซเสียของระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

gencon งานเปลี่ยนถ่าย Activated Carbon