Gencon logo
EN

ตู้ดูดไอกรด / ตู้ดูดไอสารเคมี (Fume Hood Cupboard) คือ ตู้ดูดควันแบบสำเร็จรูปเพื่อใช้สำหรับดูดไอกรดหรือไอสารเคมีที่เป็นอันตรายออกจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้แบรนด์ GENCONLABTM ของ บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

gencon product ตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอกรด Fume Hood Cupboard
gencon product ตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอกรด Fume Hood Cupboard

โดยโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกของตู้ดูดไอกรดทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ทำให้พื้นผิวของตู้สามารถทนทานการกัดกร่อนจากไอกรดและไอสารเคมีได้เป็นอย่างดี รวมทั้งไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน โดยมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา

Gencon