Gencon logo
EN

งานเคลือบผิวไฟเบอร์กลาส (FRP Lining) คือ การเคลือบพื้นผิวด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส ซึ่งสามารถเคลือบได้ทั้งพื้นผิวคอนกรีต และเหล็ก เช่น บ่อปูน และพื้นโรงงาน เป็นต้น โดยไฟเบอร์กลาสเป็นวัสดุเสริมแรงที่มีคุณสมบัติสำคัญ คือ ความแข็งแรง และความทนทาน ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน รวมทั้งสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากทั้งสภาพกรด ด่าง และสารเคมีได้เป็นอย่างดี จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

จากประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานของ บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการเลือกประเภทของเรซิ่น และความหนา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการเตรียมพื้นผิวก่อนทำการเคลือบไฟเบอร์กลาสให้แก่ลูกค้า เช่น การพ่นทราย หรือการเจียรพื้นผิว ก่อนทำการเคลือบ เป็นต้น เพื่อให้งานเคลือบไฟเบอร์กลาสมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ตัวอย่างพื้นผิวที่เหมาะสมกับงานเคลือบไฟเบอร์กลาส (FRP Lining)

  • พื้นผิวของไลน์การผลิตในโรงงานในไลน์ที่มีสารเคมี
  • พื้นผิวของบ่อบำบัดน้ำเสีย
  • พื้นผิวภายในถังเก็บสารเคมี เช่น ถังไฟเบอร์กลาส, ถังเหล็ก, ถังสแตนเลส หรือบ่อปูน เป็นต้น
  • พื้นผิวของถังไฟเบอร์กลาส หรือท่อไฟเบอร์กลาส ที่มีรอยรั่วหรือผุพัง
gencon product งานเคลือบไฟเบอร์กลาส FRP Lining
gencon product งานเคลือบไฟเบอร์กลาส FRP Lining

ข้อดีของงานเคลือบไฟเบอร์กลาส (FRP Lining)

  • มีความทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีหลายชนิด โดยขึ้นอยู่กับการเลือกเกรดเรซิ่นที่เหมาะสม
  • เป็นวัสดุเสริมแรง ที่ช่วยให้พื้นผิวมีความแข็งแรง ความทนทาน และไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน
  • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • ลูกค้าสามารถเลือกสีพื้นผิวที่จะเคลือบได้ตามความต้องการ
Gencon