Gencon logo
EN

หลังคาไฟเบอร์กลาสคลุมบ่อ (FRP Roof หรือ FRP Cover) ใช้สำหรับการคลุมบ่อสารเคมีหรือบ่อบำบัดน้ำเสีย ที่มีความเข้มข้นของไอกรดหรือไอสารเคมีสูง โดยผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญ คือ สามารถทนต่อการกัดกร่อนจากไอกรดหรือไอสารเคมีได้เป็นอย่างดี

gencon product หลังคาไฟเบอร์กลาสคลุมบ่อ FRP Roof FRP Cover
gencon product หลังคาไฟเบอร์กลาสคลุมบ่อ FRP Roof FRP Cover

สำหรับการใช้งานหลังคาไฟเบอร์กลาสคลุมบ่อ โดยส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

Gencon