Gencon logo
EN
  • บริการงานล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในระบบบำบัดไอกรดหรือไอสารเคมีแบบเปียก เช่น หัวสเปรย์
  • บริการงานล้างทำความสะอาดลูกแพ็คกิ้งมีเดียและตัวดักละอองน้ำภายในอุปกรณ์บำบัดไอกรดหรือไอสารเคมี
  • บริการงานเปลี่ยนลูกแพ็คกิ้งมีเดียชุดใหม่สำหรับอุปกรณ์บำบัดไอกรดหรือไอสารเคมี

GENCON Service Team มีการตรวจสอบระบบการทำงาน ซ่อมแซมและแก้ไข รวมทั้งตรวจวัดอัตราแรงลมของระบบ ก่อนและหลังการทำความสะอาด ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เพื่อให้การทำงานโดยภาพรวมของระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ และทำให้การดักจับอนุภาคก๊าซเสียในระบบมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

gencon งานล้าง Scrubber และ ลูกแพ็คกิ้งมีเดีย