Gencon logo
EN

แพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media)

แพ็คกิ้งมีเดีย (Packing Media) ทำจากวัสดุพอลิโพรไพลีน (Polypropylene ; PP) สำหรับใช้เป็นตัวกลางในอุปกรณ์บำบัดอากาศเสียแบบเปียก (Wet Scrubber) โดยทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการดักจับก๊าซเสีย

gencon product อุปกรณ์อื่นๆ Accessories & Spare Parts
gencon product อุปกรณ์อื่นๆ Accessories & Spare Parts

ไบโอมีเดีย (Bio Media)

ไบโอมีเดีย (Bio Media) ทำจากวัสดุพอลิโพรไพลีน (Polypropylene ; PP) สำหรับใช้เป็นตัวกลางในอุปกรณ์บำบัดอากาศเสียในระบบไบโอสครับเบอร์ (Bio Scrubber) โดยทำหน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการดักจับก๊าซเสีย

ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)

ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ใช้เป็นชั้นตัวกลางสำหรับดูดซับอากาศเสียในเครื่องดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์

gencon product
gencon product

ตะแกรงไฟเบอร์กลาส (FRP Grating)

ตะแกรงไฟเบอร์กลาส (FRP Grating) ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ที่ทนทานต่อสารเคมีได้ดี ใช้สำหรับติดตั้งในอุปกรณ์บำบัดอากาศเสีย Wet Scrubber หรืออุปกรณ์บำบัดอากาศเสีย Bio Scrubber เพื่อรองรับน้ำหนักของชั้นตัวกลางแพ็กกิ้งมีเดีย

PP Packing Support

PP Packing Support ทำจากวัสดุพอลิโพรไพลีน (Polypropylene ; PP) ใช้สำหรับติดตั้งในอุปกรณ์บำบัดอากาศเสีย Wet Scrubber หรืออุปกรณ์บำบัดอากาศเสีย Bio Scrubber เพื่อรองรับน้ำหนักของชั้นตัวกลางแพ็กกิ้งมีเดีย

gencon product
gencon product

Spray nozzle

Spray Nozzle หรือ หัวฉีดสเปรย์ ทำจากวัสดุพอลิโพรไพลีน (Polypropylene ; PP) สำหรับใช้ฉีดพ่นละอองน้ำลงไปที่ชั้นตัวกลางในอุปกรณ์บำบัดอากาศเสีย

FRP Damper and FRP Flange

  • FRP Damper เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับหรือควบคุมปริมาณลมในระบบท่อลม
  • FRP Flange เป็นหน้าแปลนที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน
gencon product