Gencon logo
EN

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี บริษัท เจนคอนฯ 2565

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2565 บริษัท เจนคอนฯ ส่งความสุขปีใหม่ให้พนักงานล่วงหน้าด้วยการพาพนักงานและครอบครัว ไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ จ.นครนายก เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณที่ในปีนี้พนักงานได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานปีหน้าให้กับพนักงาน ที่จะช่วยกันทำให้ผลประกอบการปี 2566 ดียิ่งขึ้นต่อไป