Gencon logo
EN

พนักงานเจนคอนได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 2 เข็ม

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย  ผู้บริหาร บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทมาเป็นอันดับแรก จึงได้มอบหมายให้จัดหาวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดให้แก่พนักงานทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทั้งนี้พนักงานบริษัท เจนคอนฯ ทุกคน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 เข็ม ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2564 และ วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา