Gencon logo
EN

งานกีฬาสีเจนคอน 2022

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีขึ้น โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 2 สี คือสีส้มและสีฟ้า มีการแข่งขันพาเหรด กองเชียร์ กีฬาพื้นบ้าน และกีฬาสากล ได้แก่ แชร์บอลหญิง และ ฟุตซอลชาย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกาย โดยผู้บริหารมุ่งหวังให้พนักงานในบริษัท ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีเวลาผ่อนคลายจากการทำงาน ซึ่งบรรยากาศในวันนั้น เต็มไปด้วยความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในทีมอีกด้วย