ระบบบําบัดอากาศเสีย / สครับเบอร์และคาร์บอน
พัดลมไฟเบอร์กลาส / โบลเวอร์
ถังไฟเบอร์กลาส / ถังสารเคมี
ระบบท่อไฟเบอร์กลาส
งานเคลือบไฟเบอร์กลาส
ตู้ดูดควัน / ตู้ดูดไอกรด และเฟอร์นิเจอร์ห้องแลป