28 พฤศจิกายน 2561คณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมโรงงานเจนคอน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นักวิจัยและคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและตรวจสอบถังไฟเบอร์กลาส (FRP Storage Tank) ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ในหลักสูตรของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจริงในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อที่น้องๆ นักศึกษาจะนำประสบการณ์ที่ได้ไปวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยอนาคตต่อไป