ช่างไฟฟ้า

Position Date
16 July 2021

Detail

2 positions


Workplace
-

Qualification
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์งานติดตั้งระบบไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า
 •  ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าหลังติดตั้งระบบเสร็จ
 • ตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์ประจำแผนกให้พร้อมใช้งาน
 • ประกอบตู้ Control Cabinet ให้เป็นไปตามแผน
 • รายงานผลการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการพนักงาน

 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินกู้ยืม
 • เบี้ยขยัน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ค่าโทรศัพท์
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เงินช่วยเหลือในพิธีต่างๆ

Application form

*File size not over 1 MB and file type .doc, docx, .pdf only

Security

Please fill all marked with this sign.