บริษัท เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่อยู่999/9 หมู่ 7 ถ.เลียบคลองสุวรรณภูมิ ต.บางปลา
อ. บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์02 312 0888 คลิก
ติดต่อฝ่ายขายโดยตรง086 269 2429 คลิก
แฟกซ์02 312 0889
อีเมล์marketing@gencon.co.th คลิก
LINE ID@genconinfo คลิก