Production Engineer

วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565

รายละเอียด

2 ตำแหน่ง


สถานที่ปฏิบัติงาน
-

คุณสมบัติ
 • เพศชาย   อายุ  25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาอุตสาหการ, เครื่องกล, แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเครื่องกลการผลิต
 • มีความรู้ในกระบวนการพัฒนาการผลิต
 • สามารถเขียนแบบ หรืออ่านแบบเครื่องกลได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์งานโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว

สวัสดิการพนักงาน

 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินกู้ยืม
 • เบี้ยขยัน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ค่าโทรศัพท์
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เงินช่วยเหลือในพิธีต่างๆ

สมัครงาน

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .doc, docx, .pdf

ยืนยันตัวตน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน