Sales Manager

วันที่ประกาศ
21 มกราคม 2565

รายละเอียด

1 ตำแหน่ง


สถานที่ปฏิบัติงาน
-

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี, สิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 4 ปี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดสอนงาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานระบบบำบัดอากาศ Air Pollution Control System จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงาน

 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินกู้ยืม
 • เบี้ยขยัน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ค่าโทรศัพท์
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เงินช่วยเหลือในพิธีต่างๆ

สมัครงาน

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .doc, docx, .pdf

ยืนยันตัวตน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน