ช่างไฟฟ้า

วันที่ประกาศ
16 กรกฏาคม 2564

รายละเอียด

2 ตำแหน่ง


สถานที่ปฏิบัติงาน
-

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์งานติดตั้งระบบไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า
 • ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าหลังติดตั้งระบบเสร็จ
 • ตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์ประจำแผนกให้พร้อมใช้งาน
 • ประกอบตู้ Control Cabinet ให้เป็นไปตามแผน
 • รายงานผลการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการพนักงาน

 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • โบนัสประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินกู้ยืม
 • เบี้ยขยัน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ค่าโทรศัพท์
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เงินช่วยเหลือในพิธีต่างๆ

สมัครงาน

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .doc, docx, .pdf

ยืนยันตัวตน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน