QA/QC Supervisor

วันที่ประกาศ
16 กรกฏาคม 2564

รายละเอียด
2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน
-

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิต, เทคโนโลยีอุตสาหการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน QA/QC ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านเครื่องมือวัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • วางแผนและดูแลงานควบคุมคุณภาพทั้งกระบวนการ
 • งานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (On Site)
 • ตรวจสอบคุณภาพงานตาม ISO9001 : 2015
 • รายงานผลการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา


สวัสดิการพนักงาน 

 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าโทรศัพท์
 • สวัสดิการเงินกู้ยืม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือในพิธีต่างๆ

สมัครงาน

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .doc, docx, .pdf

ยืนยันตัวตน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน