Project Engineer / Site Engineer

วันที่ประกาศ
16 กรกฏาคม 2564

รายละเอียด
2 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน
-

คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 30-38 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกล, เคมี, ไฟฟ้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีทักษะการสื่อสาร
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลรับผิดชอบงานโครงการและควบคุมทีมงานได้
 • ควบคุมและพัฒนางานติดตั้งให้มีคุณภาพ
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบบำบัดอากาศเสีย
 • ดูแลงานให้อยู่ในแผนการติดตั้งและรายงานผล
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


สวัสดิการพนักงาน 

 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าโทรศัพท์
 • สวัสดิการเงินกู้ยืม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือในพิธีต่างๆ

สมัครงาน

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .doc, docx, .pdf

ยืนยันตัวตน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน