Project Engineer

วันที่ประกาศ
17 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

2 ตำแหน่ง


สถานที่ปฏิบัติงาน
-

คุณสมบัติ
  • เพศชาย   อายุ  30  -  38 ปี 
  • วุฒิ ป.ตรี  สาขา เครื่องกล , เคมี , ไฟฟ้า 
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์  Ms Office,  Auto Cad
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ประสบการณ์งานโครงการ 5 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .doc, docx, .pdf

ยืนยันตัวตน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน