Sales Engineer

วันที่ประกาศ
17 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

2  ตำแหน่ง


สถานที่ปฏิบัติงาน
-

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี, สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบบำบัดอากาศ หรือน้ำเสีย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีบุคลิกดี และมีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดี
  • มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่

สมัครงาน

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .doc, docx, .pdf

ยืนยันตัวตน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน