Sales Manager

วันที่ประกาศ
17 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

1 ตำแหน่ง


สถานที่ปฏิบัติงาน
-

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี, สิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้ดี
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 4 ปี
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง
  • มีความสามารถในการถ่ายทอดสอนงาน
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานระบบบำบัดอากาศ Air Pollution Control System จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .doc, docx, .pdf

ยืนยันตัวตน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน