Mechanical Engineer

วันที่ประกาศ
01 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
4 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน
-

คุณสมบัติ
  • ชาย อายุ 28-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office, Auto Cad หรือ Solid Work ได้
  • มีประสบการณ์ออกแบบเครื่องกล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB ชนิดไฟล์นามสกุล .doc, docx, .pdf

ยืนยันตัวตน

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน