ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System)

หน้าแรกผลิตภัณฑ์ ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System)

ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System)

ระบบท่อไฟเบอร์กลาส หรือ FRP Ducting System ถูกออกแบบมาสำหรับดูดกลิ่น ควัน ไอกรด ไอสารเคมี หรือก๊าซเสีย จากจุดกำเนิด แล้วระบบนี้จะระบายอากาศเสียเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ทำงาน โดยการใช้พัดลมดูดอากาศเสียออกไปทางท่อไฟเบอร์กลาส แล้วปล่อยออกสู่อากาศภายนอกทางปล่องอากาศไฟเบอร์กลาส (FRP Stack) ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทำให้อากาศภายในโรงงานมีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

ท่อไฟเบอร์กลาส ของเรา มีลักษณะเป็นท่อทรงกลม หรือทรงเหลี่ยม ผลิตด้วยเครื่องจักรแบบ Filament Winding ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งคุณสมบัติเด่นของท่อไฟเบอร์กลาสคือ สามารถทนการกัดกร่อนจากสภาพอากาศที่มีความเป็นกรด ด่าง หรือสารเคมีได้ดี ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้ เรายังมีท่อหลากหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกได้ตามความเหมาะสมกับ Capacity ของระบบลูกค้า

โดยเจนคอนจะมีทีมวิศวกรที่เชียวชาญในการออกแบบและเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตท่อให้เหมาะสมกับชนิดของอากาศเสีย ซึ่งนอกเหนือจาก FRP ได้แก่ ท่อสแตนเลส (SUS 304 Duct) หรือ ท่อกัลวาไนซ์ (Galvanized Duct) และวัสดุชนิดอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่มักจะมีการติดตั้งเชื่อมต่อกับระบบท่อไฟเบอร์กลาส คือฮูดไฟเบอร์กลาส หรือ FRP Hood ซึ่งฮูดจะถูกติดตั้งบริเวณที่ครอบคลุมแหล่งกำเนิดมากที่สุด เพื่อให้การดูดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปร่างของฮูดนั้น จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรมและลักษณะการดูดอากาศที่แตกต่างกัน เช่น Canopy Hood หรือ Slot Hood เป็นต้น

ระบบท่อไฟเบอร์กลาส (FRP Ducting System) นี้ เหมาะกับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ที่กระบวนการผลิตมีการกัดกร่อนจากไอกรดไอสารเคมี เช่น อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยา เป็นต้น โดยเราสามารถออกแบบระบบท่อไฟเบอร์กลาสเพื่อติดตั้งเชื่อมต่อฮูด พัดลมไฟเบอร์กลาส และอุปกรณ์บำบัดอากาศเสียได้ เพื่อใช้เป็นทางการไหลเข้า-ออกของอากาศในระบบบำบัดอากาศเสีย